ИП Тимлар-аудит 

Я хочу тут работать
×

ИП Тимлар-аудит 

ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР–АУДИТ» створена в квітні 1997 р., надає широкий спектр аудиторських послуг підприємствам всіх форм власності та видів діяльності.

За 20 років свого існування аудиторська фірма отримала визнання за надання виключно якісного обслуговування у сфері аудиту (проведення аудиторських перевірок і пов'язаних з ними експертиз) та супутніх аудиторських послуг.

ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» надає послуги відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, затверджених Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту. Про високу якість послуг, що нами надаються свідчить Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане АПУ на підставі Рішення АПУ від 29.06.2017 р. №347/8, чинне до 31.12.2022 р.